Informace pro přednášející

Svou prezentaci prosím připravte dle níže uvedených pokynů a předejte na USB disku technikům v přípravně prezentací, která bude umístěna v blízkosti registrace:

  • formát: kompatibilní s programem Microsoft PowerPoint (PPTX aj.), příp. PDF
  • poměr stran: 16 : 9, příp. 4 : 3
  • jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina


Časové limity prezentací:

  • v sekci originálních sdělení: 8 + 2 min.
  • v edukačním kurzu: 15 + 3 min.
  • v sympoziích partnerských odborných společností (SOT, STS): 15 + 3 min.
  • v ostatních sekcích vyzvaných přednášek: 17 + 3 min.
  • v sestersko-koordinátorských sekcích: 12 + 3 min.


Informace pro autory e-posterů

E-postery budou prezentovány v elektronické podobě a budou účastníkům k dispozici po celou dobu kongresu na dotykovém LCD panelu.


K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (např. Adobe Illustrator nebo InDesign).


Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 67 × 96,15 cm (š × v). E-poster však nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 67 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat).


Obrazovky jsou vybaveny funkcí „zoom“, takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.


Výroba e-posteru:

  • nastavení velikosti dokumentu (šířka 67 cm, výška dle potřeby); v MS PowerPoint v „Návrh / Vzhled stránky“
  • vložení textů, grafů a obrázků


Termín pro zaslání: čtvrtek 12. října 2023