Registrace k aktivní účastiProgramový výbor kongresu vítá abstrakty originálních sdělení se vztahem k orgánovým transplantacím nebo transplantacím tkání. Přijaty budou pouze původní klinické nebo experimentální vědecké práce (nikoliv přehledová sdělení), které však mohou zahrnovat i analýzy retrospektivních kohort, meta-analýzy nebo kazuistiky.


Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a e-posterů. Autoři si v registračním formuláři mohou zvolit prefovanou formu prezentace. O zařazení prezentace do programu a její formě rozhodne programový výbor kongresu.


Abstrakty budou publikovány v PDF sborníku, který obdrží všichni účastníci kongresu, a kongresové mobilní aplikaci.


Abstrakt lze nahrát po přihlášení do kongresového registračního systému prostřednictvím formuláře „Registrace k aktivní účasti“.

Důležité termíny

  • uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: 31. srpna 2023
  • notifikace o přijetí do programu: 15. září 2023

Pokyny pro autory abstraktů

  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 250 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)
  • požadovaná struktura abstraktu: východisko (stručný úvod do problematiky a definice cíle studie ), metodika (definující zkoumaný soubor a metody prezentovaného výzkumu), výsledky (prezentace relevantních výsledků a statistické zhodnocení), závěr (shrnutí hlavních závěrů vyplývajících z výsledků)
  • šablona abstraktu ke stažení