Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


rád bych Vás jménem výboru České transplantační společnosti srdečně pozval na 8. český transplantační kongres, který se bude konat na západě Čech, 16.–17. října 2023 v Plzni. Český transplantační kongres se v posledních dvou desetiletých stal etablovaným vědeckým setkáním a postgraduální vzdělávací akcí pro odborníky napříč řadou oborů v oblasti orgánových transplantací. Covidová pandemie přerušila pravidelný dvouletý cyklus konání kongresů, o to více se těšíme na nadcházející osobní setkání.


Transplantační medicína zaznamenává významné pokroky, využívá moderní technologie v diagnostice a stále více směřuje k personalizaci léčby. Program kongresu bude zahrnovat velkou škálu aktuálních témat z různých oblastí jako je transplantační imunologie, diagnostika a léčba rejekce, problematika infekcí, chirurgické a urologické aspekty transplantací, velký prostor bude mít dárcovský program a zařazování do čekací listiny. Spolu s předními českými odborníky vystoupí i renomovaní zahraniční hosté. Nejen mladí začínající lékaři se mohou těšit na edukační kurz v úvodu kongresu.


Nedílnou součástí kongresu bude satelitní sympozium hlavního partnera a sekce transplantačních koordinátorů a sester, které se tradičně těší velkému zájmu.


Nelze opomenout, že Český transplantační kongres je též důležitou společenskou událostí s možností neformálních setkání. V průběhu kongresu proběhne valná hromada, budou předány ceny za nejlepší publikace a čestná členství naší společnosti.


Věříme, že kongres naplní Vaše očekávání a těšíme se na setkání v Plzni!


Za výbor České transplantační společnosti

prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

předseda

Hlavní témata kongresu

 • dárcovský program
 • zařazování do čekací listiny
 • transplantační imunologie a rejekce štěpu
 • transplantační infekce a jejich prevence
 • chirurgické novinky v transplantacích ledvin, jater a srdce
 • urologické aspekty transplantací
 • kardiovaskulární a metabolické komplikace
 • intenzivní péče po transplantaci solidního orgánu
 • transplantace tkání

Důležité termíny

 • registrace k aktivní účasti: do 31. srpna
 • notifikace o přijetí přednášky: do 15. září
 • „early-bird“ registrační poplatky: do 22. září
 • kongres: 16.–17. října