Úvodní slovoVážené kolegyně, vážení kolegové,


rád bych Vás jménem výboru České transplantační společnosti srdečně pozval na VIII. český transplantační kongres, který se bude konat na západě Čech, 16.–17. října 2023 v Plzni. Český transplantační kongres se v posledních dvou desetiletých stal etablovaným vědeckým setkáním a postgraduální vzdělávací akcí pro odborníky napříč řadou oborů v oblasti orgánových transplantací. Covidová pandemie přerušila pravidelný dvouletý cyklus konání kongresů, o to více se těšíme na nadcházející osobní setkání.


Transplantační medicína zaznamenává významné pokroky, využívá moderní technologie v diagnostice a stále více směřuje k personalizaci léčby. Program kongresu bude zahrnovat velkou škálu aktuálních témat z různých oblastí jako je transplantační imunologie, diagnostika a léčba rejekce, problematika infekcí, chirurgické a urologické aspekty transplantací, velký prostor bude mít dárcovský program a zařazování do čekací listiny. Spolu s předními českými odborníky vystoupí i renomovaní zahraniční hosté. Nejen mladí začínající lékaři se mohou těšit na edukační kurz v úvodu kongresu.


Nedílnou součástí kongresu bude satelitní sympozium hlavního partnera a sekce transplantačních koordinátorů a sester, které se tradičně těší velkému zájmu.


Nelze opomenout, že Český transplantační kongres je též důležitou společenskou událostí s možností neformálních setkání. V průběhu kongresu proběhne valná hromada, budou předány ceny za nejlepší publikace a čestná členství naší společnosti.


Věříme, že kongres naplní Vaše očekávání a těšíme se na setkání v Plzni!


Za výbor České transplantační společnosti

prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

předseda

Záštita

Kongres se koná pod záštitou prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., děkana LF UK v Plzni, a MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., ředitele FN Plzeň.

Hlavní témata kongresu

 • dárcovský program
 • zařazování do čekací listiny
 • transplantační imunologie a rejekce štěpu
 • transplantační infekce a jejich prevence
 • chirurgické novinky v transplantacích ledvin, jater a srdce
 • urologické aspekty transplantací
 • kardiovaskulární a metabolické komplikace
 • intenzivní péče po transplantaci solidního orgánu
 • transplantace tkání

Důležité termíny

 • registrace k aktivní účasti: do 31. srpna 3. září
 • notifikace o přijetí přednášky: do 15. září
 • „early-bird“ registrační poplatky: do 22. září
 • kongres: 16.–17. října