Akreditace

Kongres je akreditován Českou lékařskou komorou a pořádán dle stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID vzdělávací akce: 113194).


Ohodnocení:

  •     pasivní účast 11 kreditů
  •     hlavní autor přednášky 7 kreditů
  •     spoluautor přednášky 5 kreditů
  •     hlavní autor posteru 5 kreditů
  •     spoluautor posteru 3 kredity (první dva spoluautoři), 1 kredit (další spoluautoři)


Kredity získané za aktivní i pasivní účast budou členům ČLK připsány na jejich členské účty ve Vzdělávacím portálu ČLK (www.vzdelavanilekaru.cz).

Certifikáty budou účastníkům rozeslány e-mailem po skončení kongresu.